Loading...
Concept 2018-11-29T09:55:53+00:00

HET CONCEPT

Het concept Presham is ontwikkeld door een aantal partijen die de handen ineen geslagen hebben om mobiliteitsoplossingen te kunnen bieden gecombineerd met het leveren van een bijdrage aan een schonere en duurzamere wereld. Door het bundelen van kennis zijn de partijen in staat om de complexe opgave betreft een vergaande integratie van gebouwde omgeving, energie opwekking / opslag en mobiliteit vorm te geven.

Het concept dat door Presham ontwikkeld is, heeft als concreet doel het realiseren van netwerk van duurzame opslag locaties voor voertuigen. Deze zogenoemde hubs hebben een aantal unieke eigenschappen, de door middel van zonnepanelen opgewekte energie zal worden opgeslagen in de gestalde elektrische voertuigen waardoor een buffer van energie ontstaat die op ieder gewenst moment terug geleverd kan worden aan het elektriciteitsnetwerk.

Naast opslag van zon energie zal ook de opwekking, opslag en transport van waterstof vanuit deze hubs gerealiseerd worden.

Omdat Presham de ontwikkelingen van het autonoom rijden op de voet volgt en hierin de mobiliteit van de toekomst ziet ontstaan zullen de hubs voorbereidt worden om in de nabije toekomst als tussenstation te kunnen fungeren voor de autonome auto.

PRESHAM COMBINEERT DIVERSE MODERNE TECHNOLOGIE√čN:

NOODZAAK

De noodzaak voor het ontwikkelen van deze Hubs is enerzijds ontstaan vanuit een groeiende behoefte aan opslaglocaties voor nieuwe en/of gebruikte voertuigen vanuit de automobiel industrie, anderzijds is vanuit de overheden ingezet op een CQ2-arme energievoorziening in 2050.

LEES MEER 

TOEPASSINGEN

Presham heeft als doelstelling om op meerdere plekken in Nederland een mobiliteitshub te realiseren die gezamenlijk een netwerk vormen. Het PRESHAM-concept is gebaseerd op een beginsel wat op zowel op bestaand vastgoed als op nieuw te bouwen locaties kan worden toegepast.

LEES MEER