Over ons

Onze voorliefde voor energieopslag en mobiliteit zorgt voor een buitengewone drive om een bijdrage te willen leveren aan een schonere en duurzamere wereld

Presham is in 2018 opgericht en heeft een jong, energiek en innovatief karakter. Kansen zien, is kansen grijpen. De voorliefde voor energieopslag en mobiliteit zorgt voor een buitengewone drive om een bijdrage te willen leveren aan een schonere en duurzamere wereld.

Om dit te kunnen bereiken haalt Presham haar kennis bij verschillende bedrijven. Zo werken we samen partners die gespecialiseerd zijn in energie opwek- en opslagsystemen, maar ook met IT organisaties en lokale én (inter)nationale energiebedrijven.

Kortom, Presham combineert duurzame energieopslag met mobiliteit. Zowel het beschikbaar stellen, als het betaalbaar én schaalbaar maken van de opslag is daarin leidend. Door op een vernieuwende wijze mobiliteit te verbinden met energie maken we dagelijks stappen naar innovatieve en duurzame vormen van zowel energieopslag als conversie. Altijd met oog voor een betere wereld.