Loading...
Over Ons 2018-10-24T11:14:37+00:00

OVER PRESHAM

Presham is een consortium van bedrijven welke vertrouwen hebben in de inzet en combinatie van nieuwe technieken om gezamenlijk bij te dragen aan een schone en duurzame wereld.

Door het bundelen van kennis zijn de partijen in staat om de complexe opgave betreft een vergaande integratie van gebouwde omgeving, energie opwekking / opslag en mobiliteit vorm te geven.

Het concept dat Presham ontwikkeld heeft als concreet doel het realiseren van een netwerk van duurzame opslaglocaties voor voertuigen. Deze zogenoemde hubs hebben een aantal unieke eigenschappen, de door middel van zonnepanelen opgewekte energie zal worden opgeslagen in de gestalde elektrische voertuigen waardoor een buffer van energie ontstaat die op ieder gewenst moment teruggeleverd kan worden aan het elektriciteitsnetwerk.

Naast opslag van zonne-energie zal ook de opwekking, opslag en transport van waterstof vanuit deze hub gerealiseerd worden.

Omdat Presham de ontwikkelingen van het autonoom rijden op de voet volgt en hierin de mobiliteit van de toekomst ziet ontstaan zullen de hubs voorbereid worden om in de nabije toekomst als tussenstation te kunnen fungeren voor de autonome auto.

ONZE MISSIE

Presham staat voor het combineren van mensen en middelen om met behulp van duurzame technieken een duurzame vorm van opslag van energie en voertuigen te realiseren.
De kracht van Presham zit in het bij elkaar brengen van specialisten uit diverse sectoren om gezamenlijk duurzame mobiliteit- en energietransitie oplossingen te realiseren. We willen ondersteunend, dienstverlenend en vernieuwend een bijdrage leveren aan de mobiliteit van morgen.

ONZE VISIE

Presham is een consortium van bedrijven welke vertrouwen hebben in de inzet en combinatie van nieuwe duurzame methodes en technieken om gezamenlijk bij te dragen aan een schone en duurzame wereld.
Dit doen de betrokken partijen vanuit een gezamenlijke ideologie dat de wereld veranderd. En het onze verantwoordelijkheid is om bestaande processen, technieken en methodes te vervangen door duurzame oplossingen gericht op het terugdringen van de CO2 uitstoot en het verduurzamen van onze planeet.