Project omschrijving

Smart Grid

Smart grid is een elektriciteitssysteem dat gebruikmaakt van informatie, tweerichtingsverkeer, communicatietechnologieën en computerintelligentie op een geïntegreerde manier voor elektriciteitsopwekking, -distributie en -consumptie. Het conventionele elektriciteitssysteem, waarin opwekking gecentraliseerd en de vraag sturend is, loopt tegen zijn beperkingen aan in een steeds meer elektrificerende omgeving waarin tevens noodzaak is voor het inpassen van duurzaam opgewekte elektriciteit. Voorbeelden waarin deze beperkingen zichtbaar worden zijn wijken waarin iedereen gelijktijdig zijn elektrische auto wil opladen of wijken waar alle huizen zonnepanelen hebben en er in de wijken veel meer opgewekt wordt dan op dat moment verbruikt wordt. Dit betekent dat netbeheerders, producenten en consumenten hun verbruik vaker onderling moeten afstemmen om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van het elektriciteitssysteem en overbelasting te voorkomen.

WERKING