Wat wij doen

Wij brengen duurzaamheid en mobiliteit samen! Dit doen we door gestalde mobiliteit in te zetten als mega accu en zo energie opslag betaalbaar te maken.

Presham brengt energie en mobiliteit samen. Wij slaan duurzaam opgewekte energie op in accu’s van gestalde elektrische voertuigen. Dit unieke systeem levert duurzame energie op ieder gewenst moment terug aan het elektriciteitsnet. Daarnaast kan de opgewekte energie ingezet worden voor de conversie naar bijvoorbeeld waterstof én maken we duurzame energieopslag betaalbaar. Ons ultieme doel? Een slim en onmisbaar netwerk creëren van duurzame opslaglocaties voor voertuigen waarbij de opslag van energie betaalbaar, beschikbaar en multi-inzetbaar is.

Duurzaam opgewekt

De energie is afkomstig van duurzame bronnen, onder meer uit eigen zonnepanelen.

Het proces van energieopwekking en stalling vindt plaats op onze parkeerlocaties, zogenoemde hubs. Deze hubs zijn voorzien van bi-directionele laadpalen die de opgewekte energie in de accu’s van voertuigen opslaan. Daarnaast werken we aan de ontwikkeling van duurzame energieopslag in stationaire accu’s, buurtbatterijen en/of andere mobiele opslagsystemen

Balans op het net

Door de tijdelijke opslag van energie in de voertuigen, functioneren de voertuigen als elektriciteitsbuffer.

Door het vasthouden van energie én het terug leveren aan het elektriciteitsnet zodra er vraag naar is, ontstaat er meer balans op het net.

Zo biedt Presham dé oplossing voor zowel onder- als overcapaciteit op het elektriciteitsnet.

Kansen creëren

Presham ambieert duurzame oplossingen voor het betaalbaar maken van energieopslag.

Deze ambitie gaat verder dan alleen opslag en richt zich daarbij ook op de het proces van conversie, waarbij elektriciteit wordt omgezet naar bijvoorbeeld waterstof. De hubs van de toekomst ademen duurzaamheid en worden voorbereid om als tussenstation te fungeren voor autonome voertuigen. Wij dragen met trots bij aan de nationale en regionale klimaatdoelstellingen en zien het als onze uitdaging om duurzame energie en mobiliteit samen te brengen.

Toepassingsmogelijkheden

De toepassingsmogelijkheden die Presham biedt zijn uiteenlopend.

Bestaande parkeerterreinen

Grootschalige bestaande locaties waar elektrische voertuigen gedurende langere tijd gestald staan kunnen ingezet worden als hub. Zo wordt op een simpele en innovatieve manier duurzaam gebruik gemaakt van al aanwezige parkeerterreinen.

Benutting binnen de energiemarkt

Het gebruik van duurzame energie kan in meerdere vormen toegepast worden:

 • Het opvangen van piekmomenten in het energienetwerk
  Voorbeelden zijn snel-laadstations voor elektrische voertuigen, bouwplaatsen of tijdelijke evenementen.
 • Inzet en stimulatie van lokale energieopwekking
  Presham maakt lokale energieopwekking mogelijk en kan een overschot aan zonne-energie opslaan bij grotere lokale zonneparken. Daarnaast kan Presham tijdelijk de energievoorziening overnemen bij bijvoorbeeld transformatoronderhoud.
 • Fungeren als onderdeel van smart grid
  Presham kan optimale stroomzekerheid bieden vanuit accus’s die noodstroom leveren of door het opslaan van geproduceerde energie.
 • Opslag van duurzame energie op wisselende locaties
 • Stabilisatie van het elektriciteitsnet door het vermogen van afgeven of opnemen

Bebouwde omgeving

Momenteel onderzoekt Presham de mogelijkheden van toepassingen binnen de bebouwde omgeving. Denk hierbij aan de inzet op huisniveau als energiebuffer, op wijkniveau in de vorm van buurtbatterijen en aan de inzet op bedrijventerreinen.

Meer weten?

Meer weten over ons product of de toepassingsmogelijkheden? Neem contact met ons op

Contact opnemen